Gebruiksaanwijzing Green Cleaner ULTRA

Verdun Green Cleaner ULTRA met water, de verhouding is afhankelijk van de vervuiling en oppervlakte. Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn.
 

Vernevel de vloeistof bij voorkeur op een droge of licht vochtige ondergrond. Na enkele dagen het oppervlak afspoelen en de vervuiling is verdwenen. Tip voor sterke vervuiling: het product eerst een half uur laten inwerken, dan afspuiten met een lage druk tussen 50 en 100 bar. Daarna het product terug vernevelen zodat het diep kan inwerken. Test bij delicate oppervlakten eerst een klein stukje. Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 10 °C, regenverwachting binnen 12 uur, hoge temperaturen meer dan 25 graden of in volle zon. Aluminium kozijnen en panelen direct naspoelen met zuiver water.


Het reigingseffect is enerzijds afhankelijk van de door de Gevelco aanbevolen concentratie van het product en anderzijds van de vervuilingsgraad. Bestaat de vervuiling vooral uit algen en beginnende mosontwikkeling? Dan volstaat de verneveling en de inwerking van Green Cleaner ULTRA onder de weersinvloeden om een afdoende reiniging te bekomen. Is de vervuiling gevorderd en zijn er mossen en korstmossen ontstaan? In dat geval is, naast de toepassing van het product, een extra waterdrukafspoeling nodig. Na een voorbehandeling met Green Cleaner ULTRA kan het oppervlak echter met een lagere en aan de ondergrond aangepaste druk worden afgespoeld.

Praktische tips

  • Vernevel Green Cleaner ULTRA op het oppervlak in de aanbevolen concentratie.
  • Breng het product aan op een droge tot licht vochtige ondergrond bij droog weer. Na de toepassing moet de ondergrond minstens 24 uur droog blijven.
  • Toepassing van Green Cleaner ULTRA kan bij kouder weer tot 10 °C, maar is actiever bij hogere temperaturen.
  • Vermijd toepassing bij zeer hoge temperaturen vanaf 25 °C en zeker op oppervlakken die blootstaan aan de volle zon.
  • Het aanbrengen en laten inwerken van het product kan onder de weersinvloeden volstaan, afhankelijk van de vervuilingsgraad. Zo niet, is een extra waterdrukafspoeling met een aangepaste druk noodzakelijk.

 

Shoptip

Wij hebben een goede ervaring met de sproeiers en drukspuiten van merk STIHL.

Direct online bestellen.


Milieuvriendelijk

Green Cleaner ULTRA is niet schadelijk voor de ondergrond, de gezondheid van de gebruiker en het milieu. Het bevat:

  • H319, veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H302, schadelijk bij inslikken.
  • P270, niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.